Informacje o Nas

Kontakt:

Szkolne Centrum Rekreacji i Wypoczynku RUBICON specjalizuje się w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Działa w oparciu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizator wypoczynku dla młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzoru oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.
Posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Świadomi odpowiedzialności, jaką nakłada na nas ustawodawca dokładamy wszelkich starań aby dzieci i młodzież uczestnicząca w organizowanych przez nas wyjazdach bezpiecznie wypoczywała pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców oraz powróciła wypoczęta i pełna energii do dalszej nauki.