• IZAP
  • Inicjacja
  • zapamiętywanie
  • Aktywizacja
  • Powtarzanie
  • Sukces